lg2

Du bėgeliai ir dvi varčios (atsidarymas 50 proc.):

2b2v

Du bėgeliai ir trys varčios (atsidarymas 33 proc.):

2b3v

Du bėgeliai ir keturios varčios (atsidarymas 50 proc.):

2b4v
2b5v 2

Du bėgeliai ir penkios varčios (atsidarymas 40 proc.):

2b 6v 2

Du bėgeliai ir šešios varčios (atsidarymas 50 proc.):

3b3v

Trys bėgeliai ir trys varčios (atsidarymas 67 proc.):

3b6v

Trys bėgeliai ir šešios varčios (atsidarymas 67 proc.):

4b4v

Keturi bėgeliai ir keturios varčios (atsidarymas 75 proc.):

Atidarymo variantai